Har du hørt om Endowment Policies?

 

 

 

 

Dette er forsikringspoliser som i flere land er ettertraktede verdipapirer, og blir brukte som grunnlag for betydelige økonomiske transaksjoner. En slik polise kan være verdt opptil 1.000.000 kroner, ja kanskje mer enn det også. Forsikringsselskap og banker tjener store penger på å kjøpe og selge disse polisene. Men for at en forsikringspolise skal fungere, så må den være utstedt på en fysisk person. Her er det du kan ha din store mulighet. Ved å tegne en slik forsikringspolise, og deretter selge den til selskapet for en bestemt sum, kan du nesten uten investering tjene en god slump med penger. Hvor mye varierer litt fra konsept til konsept, men det kan være i størrelsesorden 400.000 til 800.000 kroner. Når du har solgt din polise vil du aldri ha noen forpliktelse overfor forsikringsselskapet da hele premiesummen blir innbetalt av kjøperen og blir deretter brukt som grunnlag for lån, trading på børs og andre transaksjoner. Polisen blir utbetalt når den personen som tegnet den har oppnådd riktig alder, og den som da har polisen i hende , vil således få hele utbetalingen som kan være flere hundre tusen kroner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt for mer opplysninger.

Asbjørn Våge

avaage@online.no

Tlf.: +4745633338